MFS Admission 2024 : महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश सुरू! लगेच अर्ज करा

MFS Admission 2024

MFS Admission 2024 Notification मित्रांनो महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा मध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि त्यासाठी MFS Admission 2024-25 ही जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. आणि याद्वारे संचालनालय, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन अकादमी, अग्निशमन आणि उप-अधिकारी अभ्यासक्रम वर्ष 2024-25. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश 2024-25, MFS प्रवेश 2024-25 साठी प्रवेश सुरू झाला … Read more

National Creator’s Award 2024 : See Full Winner List